Pendidik dan Tenaga Kependidikan
MAN 1 KUBUR RAYA

Dr. H. Nana Kusnadi, M.Pd

Kepala Madrasah

Parkinto, SE, M.Pd

Kepala TU

DIAN HAPSARI H, S.Sos

Bendahara

DEDE ROHMAN, S.Sos.I

Bendahara BOS

SALMAN, S.Pd

Waka Kurikulum

H. MUSTAKIM, S.Ag

Waka Kesiswaan

KUAT KAMAL HASAN, S.Ag

Waka Sarana & Prasara

ANDIKA BAYU, S.Pd.I

Waka Humas

PURNOMO, S.Pd

Ka. Perpustakaan

H. SUHANDIS, S.Pd, M.Pd

Ka. Laboratorium dan Seksi Paskribra

TRI MARNI, S.Pd

BP/BK

NOVIA WULANDARI, S.Pd

BP/BK

EKA NILA LOSPAYADI N, S.Si

Seksi Agama dan PHBI

M. SYUKUR, S.Pd

Seksi OR Fulsal

BAMBANG WAHYUDI, S.Pd

Seksi OR Fulsal

M. ULIL ABSOR, SE

Staf Tata Usaha

M. NASUHA

HISAM AULAWI,S.Pd.I

WAHYUNI, S.Pd

BASUKI, S.Pd

SITI FADHILAH, S.Ag

Hj. SUHESIH, S.PD

JAHROTUN, S.Ag

MULYATMI, S.Pd

VENNY DWI INDAH A , S.Pd

MARDIANA, S.Pd

RIA NALITA, S.Pd

LASMI RAHAYU, S.Pd

NOVIA FITRIANI, S.Pd

RIANI MARDIANA, S.Pd

MARBIATUN, S.AB

WARDATUL BAIDHO, S.Pd

SUSANTI, S.Pd

NURUL FITRIA, S.Pd

LULUK LATIFAH, S.Pd

NURSUCI RAHMAWATI, S.Pd

SITI KHARIMAH, S.Pd

M.SUKI, S.Pd

NUR KHOSYIYAH, SE.I

Staf Tata Usaha

NUR HAFIDHOH, A.Ma

Staf Tata Usaha

M. Syaikhu Al Mauizi, S.Pd

CENING

SATPAM

AHMAD NURKHOLIS , S.Pd

Satpam dan Driver

DAFTAR SEKARANG!

Kami membuka kesempatan bagi anda untuk bergabung bersama kami di MAN 1 Kubu Raya, tunggu apalagi. Semoga Allah SWT memudahkan langkah tujuan niat kita dalam menuntut ilmu.