FUAD IAIN Pontianak

Madrasah Aliyah Negeri 1 Kubu Raya kedatangan tamu dari Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak dalam rangka silaturrahmi dan promosi program studi yang ada di FUAD IAIN Pontianak. Tim dari FUAD IAIN Pontianak tersebut disambut oleh Salman, S.Pd, selaku Waka Kurikulum yang juga sebagai Pelaksana Harian Kepala MAN 1 […]